HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Kinh Doanh

    Hotline : 0985 459 559 - Mr.Thao

  • Kinh doanh

    Hotline : 0985843778 - Thuy Ái

ĐỐI TÁC

Lõi lọc khí TPC PNEUMATICS

(Click vào hình để phóng to)

Mã SP :

Nhãn hiệu :

Xuất xứ :

Giá :

Lượt xem :

Mô tả :

TDF15A to 200A

Liên hệ

4337

TDF15A to 200A

High Performance

Air Filter

TDF 15 A ~200A

 

Specification

 

Filter Type

Model

CAPACITY(Nm3/min)

Main Filter Pro Filter Line Filter Coalescent Filter Absorbent Filter
40  µm 5  µ m 1   µm 0.01  µm 0.01ppm
TDF-15A 1/2"  (S) 2.2 1.8 1.2 1.0 1.0
TDF-20A 3/4"  (S) 5.7 3.5 2.8 1.9 1.9
TDF-25A 1"  (S) 8.0 5.7 5.0 3.4 3.4
TDF-40A 1 1/2"(S) 17.0 14.0 11.0 10.0 10.0
TDF-50A 2"  (S) 29.0 25.0 22.0 14.0 14.0
TDF-65A 2  1/2"(S) 58.0 50.0 48.0 28.0 28.0
TDF-80A 3"  (S) 88.0 75.0 72.0 42.0 42.0
TDF-100A 4"  (S) 145.0 125.0 110.0 70.0 70.0
TDF-125A 5"  (S) 174.0 150.0 132.0 84.0 84.0
TDF-150A 6"  (S) 282.0 221.0 176.0 112.0 112.0
TDF-200A 8"  (S) 447.0 331.0 308.0 196.0 196.0
TDF-250A 10"  (S) 733.0 555.0 528.0 336.0 336.0
TDF-300A 12"  (S) 1103.0 850.0 792.0 504.0 504.0

 

How to Order

1. High performance Air Filter (TPC Dryer Filter)

2. Element Size

3. Attachment

Specification

MAIN ELEMENT

40  m

PRE ELEMENT

5  m

LINE ELEMENT

1  m

COALESCENT ELEMENT ADSORBENT ELEMENT
Model Nm3/mi Model Nm3/mi Model Nm3/mi Model Nm3/mi Model Nm3/mi
TDE 15 A-370 n TDE 15 A-320 n TDE 15 A-310 n TDE 15 A-130 n TDE 15 A-150 n
TDE 20 A-370 2.2 TDE 20 A-320 1.8 TDE 20 A-310 1.2 TDE 20 A-130 1.0 TDE 20 A-150 1.0
TDE 25 A-370 5.7 TDE 25 A-320 3.5 TDE 25 A-310 2.8 TDE 25 A-130 1.9 TDE 25 A-150 1.9
TDE 40 A-370 8.0 TDE 40 A-320 5.7 TDE 40 A-310 5.0 TDE 40 A-130 3.4 TDE 40 A-150 3.4
TDE 50 A-370 17.0 TDE 50 A-320 14.0 TDE 50 A-310 11.0 TDE 50 A-130 10.0 TDE 50 A-150 10.0
TDE 65 A-370 29.0 TDE 65 A-320 25.0 TDE 65 A-310 22.0 TDE 65 A-130 14.0 TDE 65 A-150 14.0
TDE  80-370 58.0 TDE  80-320 50.0 TDE  80-310 22.0 TDE  80A-130 14.0 TDE  80A-150 14.0
TDE 100A-370 88.0 TDE 100A-320 75.0 TDE 100A-310 72.0 TDE 100A-130 14.0 TDE 100A-150 14.0
TDE 125A-370 145.0 TDE 125A-320 125.0 TDE 125A-310 110.0 TDE 125A-130 70.0 TDE 125A-150 70.0
TDE 150 A-370 174.0 TDE 150 A-320 150.0 TDE 150 A-310 132.0 TDE 150 A-130 84.0 TDE 150 A-150 84.0
TDE 200 A-370 282.0 TDE 200 A-320 221.0 TDE 200 A-310 176.0 TDE 200 A-130 112.0 TDE 200 A-150 112.0
TDE 250 A-370 447.0 TDE 250 A-320 331.0 TDE 250 A-310 308.0 TDE 250 A-130 196.0 TDE 250 A-150 196.0
TDE 300 A-370 733.0 TDE 300 A-320 555.0 TDE 300 A-310 528.0 TDE 300 A-130 336.0 TDE 300 A-150 336.0
 
 
 

Air Filter

 
15A 20A.25A 40A.50A 65A.80A.100A.125A 150A.200A.250A

 

Dimnsion

Model A B C D E F
TDF- 15A 82 88 - 258 273 -
TDF- 20A 108 114 - 376 398 -
TDF- 25A 108 114 - 594 620 -
TDF- 40A 160 160 - 830 880 -
TDF- 50A 180 202 - 1100 1140 -
TDF- 65A 570 400 267 855 1410 -
TDF- 80A 650 400 267 860 1420 -
TDF- 100A 690 445 318 930 1505 -
TDF- 125A 690 445 318 930 1505 -
TDF- 150A 812 - 407 970 1990 1720
TDF- 200A 1000 - 508 1325 2326 1998
TDF- 250A 1200 - 610 1200 2600 2150
TDF- 300A 1400 - 760 1230 2600 2150

 

Element Q' TY

 

Model 370 320 310 130 150
TDF- 15A 1
TDF- 20A 1
TDF- 25A 1
TDF- 40A 1
TDF- 50A 1
TDF- 65A 2
TDF- 80A 3
TDF- 100A 5
TDF- 125A 6
TDF- 150A 8 11
TDF- 200A 11 14 19
TDF- 250A 19 24 30
TDF- 300A 30 36 42

LÊN ĐẦU TRANG