HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Kinh Doanh

    Hotline : 0985 459 559 - Mr.Thao

  • Kinh doanh

    Hotline : 0985843778 - Thuy Ái

ĐỐI TÁC

Lõi lọc khí Keumsung

(Click vào hình để phóng to)

Mã SP :

Nhãn hiệu :

Xuất xứ :

Giá :

Lượt xem :

Mô tả :

KSF-37, KSF-32, KSF-31, KSF-13, KSF-15

Keumsung

Liên hệ

3866

Lõi lọc khí Keumsung

Keumsung Hightech

Keumsung Hightech

(Air dryer, Filter, Tank, Trap, Element, Nitrogen Genarator)

MAIN FILTER KSF-37ㆍPRE FILTER KSF-32

 

형번

구경

치수(mm)

MAIN FILTER

PRE FILTER

DRAIN TRAP

메인필터

프리필터

A

B

C

ELEMENT No.

유량(N㎥/min)

ELEMENT No.

유량(N㎥/min)

MAIN
FILTER
KSF-37
(40㎛)

PRE
FILTER
KSF-32
(5㎛)

15A

82

260

245

MF37-2

2.2

PF32-2

1.8

MF-304

20A

111

400

378

MF37-3

5.7

PF32-3

3.5

GSAD-304S

25A

111

605

583

MF37-6

8.0

PF32-6

5.7

40A

142

835

801

MF37-7

17.0

PF32-7

14.0

50A

185

1090

1047

MF37-9

29.0

PF32-9

25.0

65A

600

1350

1120

MF37-92

58.0

PF32-92

49.0

GSAD-304N

80A

650

1360

1130

MF37-93

88.0

PF32-93

73.0

100A

700

1405

1175

MF37-95

139

PF32-95

120

125A

700

2100

1800

MF37-96

162

PF32-96

145

GSAD-304N or
GSED SERIES

150A

850

2390

1900

MF37-98

282

PF32-98

221

200A

1000

2435

2100

MF37-911

447

PF32-911

331

255A

1200

2815

2200

MF37-919

733

PF32-919

555

300A

1400

2970

2400

MF37-930

1103

PF32-930

850

 

 

LINE FILTER KSF-31

 

형번

구경

치수(mm)

LINE FILTER

DRAIN TRAP

라인필터

A

B

C

ELEMENT No.

유량(N㎥/min)

LINE FILTER
KSF-31
(1㎛)

15A

82

260

245

LF31-2

1.2

MF-304

20A

111

400

378

LF31-3

2.8

GSAD-304S

25A

111

605

583

LF31-6

5.6

40A

142

835

801

LF31-7

11

50A

185

960

917

LF31-9

22

65A

600

1250

1020

LF31-92

48

GSAD-304N

80A

650

1260

1030

LF31-93

72

100A

700

1305

1075

LF31-95

110

125A

700

2000

1700

LF31-96

132

GSAD-304N or
GSED SERIES

150A

850

2290

1800

LF31-98

176

200A

1000

2345

2000

LF31-914

308

255A

1200

2715

2100

LF31-924

528

300A

1400

2770

2300

LF31-936

792

 

 

COALESCENT FILTER KSF-13

 

형번

구경

치수(mm)

COALESCENT FILTER

DRAIN TRAP

코웰레센트 필터

A

B

C

ELEMENT No.

유량(N㎥/min)

COALESCENT
FILTER
KSF-13
(0.01㎛)

15A

82

260

245

CF13-1

1.0

MF-304

20A

111

400

378

CF13-3

1.9

GSAD-304S

25A

111

605

583

CF13-6

3.4

40A

142

985

951

CF13-7

10

50A

185

1090

1047

CF13-8

14

65A

600

1250

1020

CF13-92

28

GSAD-304N

80A

650

1260

1030

CF13-93

42

100A

700

1305

1075

CF13-95

70

125A

700

2100

1700

CF13-96

84

GSAD-304N or
GSED SERIES

150A

850

2310

1800

CF13-98

112

200A

1000

2355

2000

CF13-914

196

255A

1200

2735

2100

CF13-924

330

300A

1400

2780

2300

CF13-936

504

 

 

ADSORBENT FILTER KSF-15

 

형번

구경

치수(mm)

ADSORBENT FILTER

DRAIN TRAP

에드솔벤트 필터

A

B

C

ELEMENT No.

유량(N㎥/min)

ADSORBENT
FILTER
KSF-15
(0.01ppm)

15A

82

260

245

AF15-2

1.0

MF-304

20A

111

400

378

AF15-3

1.9

GSAD-304S

25A

111

605

583

AF15-6

3.4

40A

142

985

951

AF15-7

10

50A

185

1090

1047

AF15-9

14

65A

600

1250

1020

AF15-92

28

GSAD-304N

80A

650

1260

1030

AF15-93

42

100A

700

1305

1075

AF15-95

70

125A

700

2100

1700

AF15-96

84

GSAD-304N or
GSED SERIES

150A

850

2310

1800

AF15-98

112

200A

1000

2355

2000

AF15-914

196

255A

1200

2735

2100

AF15-924

330

300A

1400

2780

2300

AF15-936

504

 

 

 

LÊN ĐẦU TRANG