HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Kinh Doanh

    Hotline : 0985 459 559 - Mr.Thao

  • Kinh doanh

    Hotline : 0985843778 - Thuy Ái

ĐỐI TÁC

Lõi lọc carbon Atlascopco QD780

(Click vào hình để phóng to)

Mã SP :

Nhãn hiệu :

Xuất xứ :

Giá :

Lượt xem :

Mô tả :

1617707302

Atlascopco

Bỉ

Liên hệ

5665

Atlas Copco 1617707302 780 QD = SM 9360

Lõi lọc khí Sotras - Italy thay thế cho lõi lọc Atlas Copco

Model

Atlas Copco

Sotras

Model

Atlas Copco

Sotras

Model

Atlas Copco

Sotras

DD9

1617-7039-03
2901-0520-00

SM 9316

PD9

1617-7039-01
2901-0521-00

SM 9317

QD9

1617-7039-02
2901-0614-00

SM 9318

DD17

1617-7039-07
2901-0613-00

SM 9320

PD17

1617-7039-05
2901-0524-00

SM 9321

QD17

1617-7039-06
2901-0525-00

SM 9322

DD32

1617-7039-11
2901-0526-00

SM 9323

PD32

1617-7039-09
2901-0527-00

SM 9324

QD32

1617-7039-10
2901-0528-00

SM 9325

DD44

1617-7040-03
2901-0529-00

SM 9324

PD44

1617-7040-01
2901-0530-00

SM 9325

QD44

1617-7040-02
2901-0531-00

SM 9326

DD60

1617-7040-07
2901-0532-00

SM 9327

PD60

1617-7040-05
2901-0533-00

SM 9328

QD60

1617-7040-06
2901-0534-00

SM 9329

DD120

1617-7041-03
2901-0535-00

SM 9330

PD120

1617-7041-01
2901-0536-00

SM 9331

QD120

1617-7041-02
2901-0537-00

SM 9332

DD150

1617-7041-07
2901-0538-00

SM 9333

PD150

1617-7041-05
2901-0539-00

SM 9334

QD150

1617-7041-06
2901-0540-00

SM 9335

DD175

1617-7041-11
2901-0541-00

SM 9336

PD175

1617-7041-09
2901-0542-00

SM 9337

QD175

1617-7041-10
2901-0543-00

SM 9338

DD260

1617-7042-03
2901-0544-00

SM 9339

PD260

1617-7042-01
2901-0545-00

SM 9340

QD260

1617-7042-02
2901-0546-00

SM 9341

DD390

2906-7000-00

SM 9342

PD390

2906-7001-00

SM 9343

QD390

2906-7002-00

SM 9344

DD520

2906-7003-00

SM 9345

PD520

2906-7004-00

SM 9346

QD520

2906-7005-00

SM 9347

DD780

1617-7073-03

SM 9358

PD780

1617 7073 01

SM 9359

QD780

1617 7073 02

SM 9360

 

Filter Precision (μm)

Residual Oil Component (ppm)

DD1:µ

0.1

DDP:1µ

 0.1

PD:0.01µ

0.01

QD:0.01µ

0.003

Lõi lọc đường ống Atlas copco

Lõi lọc Atlascopco DD9  

Lõi lọc thô 1617-7039-03

Lõi lọc thô 2901-0520-00

Lõi lọc Atlascopco PD9

Lõi lọc tinh 1617-7039-01

Lõi lọc tinh 2901-0521-00

Lõi lọc Atlascopco QD9

Lõi lọc carbon 1617-7039-02

Lõi lọc carbon 2901-0614-00

Lõi lọc Atlascopco DD17

Lõi lọc thô 1617-7039-07

Lõi lọc thô 2901-0613-00

Lõi lọc Atlascopco PD17

Lõi lọc tinh 1617-7039-05

Lõi lọc tinh 2901-0524-00

Lõi lọc Atlascopco QD17

Lõi lọc carbon 1617-7039-06

Lõi lọc carbon 2901-0525-00

Lõi lọc Atlascopco DD32 

Lõi lọc thô 1617-7039-11

Lõi lọc thô 2901-0526-00

Lõi lọc Atlascopco PD32

Lõi lọc tinh 1617-7039-09

Lõi lọc tinh 2901-0527-00

Lõi lọc Atlascopco QD32

Lõi lọc carbon 1617-7039-10

Lõi lọc carbon 2901-0528-00

Lõi lọc Atlascopco DD44

Lõi lọc thô 1617-7040-03

Lõi lọc thô 2901-0529-00

Lõi lọc Atlascopco PD44

Lõi lọc tinh 1617-7040-01

Lõi lọc tinh 2901-0530-00

Lõi lọc Atlascopco QD44

Lõi lọc carbon 1617-7040-02

Lõi lọc carbon 2901-0531-00

Lõi lọc Atlascopco DD60   

Lõi lọc thô 1617-7040-07

Lõi lọc thô 2901-0532-00

Lõi lọc Atlascopco PD60

Lõi lọc tinh 1617-7040-05

Lõi lọc tinh 2901-0533-00

Lõi lọc Atlascopco QD60

Lõi lọc carbon 1617-7040-06

Lõi lọc carbon 2901-0534-00

Lõi lọc Atlascopco DD120

Lõi lọc thô 1617-7041-03

Lõi lọc thô 2901-0535-00

Lõi lọc Atlascopco PD120

Lõi lọc tinh 1617-7041-01

Lõi lọc tinh 2901-0536-00

Lõi lọc Atlascopco QD120

Lõi lọc carbon 1617-7041-02

Lõi lọc carbon 2901-0537-00

Lõi lọc Atlascopco DD150  

Lõi lọc thô 1617-7041-07

Lõi lọc thô 2901-0538-00

Lõi lọc Atlascopco PD150

Lõi lọc tinh 1617-7041-05

Lõi lọc tinh 2901-0539-00

Lõi lọc Atlascopco QD150

Lõi lọc carbon 1617-7041-06

Lõi lọc carbon 2901-0540-00

Lõi lọc Atlascopco DD175

Lõi lọc thô 1617-7041-11

Lõi lọc thô 2901-0541-00

Lõi lọc Atlascopco PD175

Lõi lọc tinh 1617-7041-09

Lõi lọc tinh 2901-0542-00

Lõi lọc Atlascopco QD175

Lõi lọc carbon 1617-7041-10

Lõi lọc carbon 2901-0543-00

Lõi lọc Atlascopco DD260

Lõi lọc thô 1617-7042-03

Lõi lọc thô 2901-0544-00

Lõi lọc Atlascopco PD260

Lõi lọc tinh 1617-7042-01

Lõi lọc tinh 2901-0545-00

Lõi lọc Atlascopco QD260

Lõi lọc carbon 1617-7042-02

Lõi lọc carbon 2901-0546-00

Lõi lọc Atlascopco DD390

Lõi lọc thô 2906-7000-00

Lõi lọc Atlascopco PD390

Lõi lọc tinh 2906-7001-00

Lõi lọc Atlascopco QD390

Lõi lọc carbon 2906-7002-00

Lõi lọc Atlascopco DD520

Lõi lọc thô 2906-7003-00

Lõi lọc Atlascopco PD520

Lõi lọc tinh 2906-7004-00

Lõi lọc Atlascopco QD520

 Lõi lọc carbon 2906-7005-00

Lõi lọc Atlascopco PD780 

Lõi lọc tinh 1617-7073-03

Lõi lọc Atlascopco DD780

Lõi lọc thô 1617 7073 03

Lõi lọc Atlascopco QD780

Lõi lọc Carbon 1617 7073 02

Trân trọng cảm ơn và hợp tác

--------------------------

HOANG NGOC THAO (Mr)

Mobile: 0985459559

Skype: hnthao87

Yahoo: hoangngocthao87

Email: thao.hoang@minhphuco.vn

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM

Website: www.minhphuco.vn

 

LÊN ĐẦU TRANG