HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Kinh Doanh

    Hotline : 0985 459 559 - Mr.Thao

  • Kinh doanh

    Hotline : 0985843778 - Thuy Ái

ĐỐI TÁC

Lọc nhớt SH 8113

(Click vào hình để phóng to)

Mã SP :

Nhãn hiệu :

Xuất xứ :

Giá :

Lượt xem :

Mô tả :

SH 8113

SOTRAS

italy

Liên hệ

4300

Oil filters SH 8113

High oil fiter fineness ,the efficiency approximates to 99.9%,and service life is over 3000 hours

Lọc dầu máy nén khí

lọc nhớt SH8113,Oil fiter SH8113,Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc nhớt SH8112, Oil filter SH8112, Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc nhớt SH8146, Oil filter SH8146, Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc nhớt SH8147, Oil filter SH8147, Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc nhớt SH8107, Oil filter SH8107, Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc nhớt  SH8108, Oil filter SH8108, Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc nhớt SH8177, Oil filter SH8177, Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc nhớt SH8705, Oil filter SH8705, Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc nhớt SH8109, Oil filter SH8109, Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc nhớt SH8263, Oil filter SH8263, Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc nhớt SH8264, Oil filter SH8264, Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc nhớt SH8273, Oil filter SH8273, Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Lọc nhớt SH8267, Oil filter SH8267, Vui lòng gọi 0985-459-559hoặc email: sales@minhphuco.vn

Vui lòng liên hệ

 

 

LÊN ĐẦU TRANG