Khái quát về một hệ thống máy nén khí

  

Dưới đây là một mô hình hệ thống máy nén khí cơ bản:

 

Thông qua hệ thống trên chúng ta thấy nó bao gồm: máy nén khí, hệ thống sấy khí, bình tích áp, hệ thống lọc, bộ điều khiển. chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn về từng thiết bị trong hệ thống.

mô hình hệ thống máy nén khí cơ bản

RELATED ARTICLES

TOP OF PAGE